Veri Yönetim Sistemleri

OPC Loma market liderliğini, Loma metal detektör, X-ray ve kontrol terazilerine yönelik hazırlanmış Veri Yönetim Sistemleri Yazılımlarını ÜCRETSİZ sunarak sürdürüyor.

HACCP ile uyumlu çalışan gıda üreticileri için tartımlar, ölçümler ve diğer kalite kontrol rejimleri gibi kontrol prosesinin tüm ve eksiksiz kayıtlarını korumak ve bu kayıtlara kolay ve çabuk erişim zaruridir.

Loma OPC ve LomaEnet sistemleri gıda endüstrisi kontrol ekipmanlarının yönetimi ve proses kontrolüne yönelik olarak ve kalite yöneticilerini asiste edecek şekilde dizayn edilmiştir.

Loma OPC

 • Ethernet tabanlı OPC sistem çoklu kontrol terazileri, metal detektörler ve X-ray sistemlerinden gelen tartım, aşırı tartım verileri ve bulaşan yakalama performans raporlarını birleştirerek, kolay anlaşılır bir şekilde merkez bilgisayara iletir.
 • Loma OPC paha biçilemez bir yönetim aracına sahiptir ve kapsamlı veri analizini destekler.
 • Yapılandırılmış her bir parti veya vardiya aralığında detaylı performans analizi yapılabilir.
 • Toplanan bilgi ile her bir üretim hattı için karmaşık hesaplamalar yapmaktan üreticiyi kurtarır.
 • Loma OPC sisteminin özü sadeliktir.
 • Loma OPC yeni nesil ürünlerimizin kullanıldığı hatlarda kullanım için uygundur ve istenildiğinde network bağlantı ekipmanları desteği ile uygulanabilir.
 • OPC platformu kullanılırken alınan bilgiler Microsoft Word, Excel veya Crystal Reports dokümanlarına kopyalanıp yapıştırılarak network üzerinde olmayan personellerle kolaylıkla paylaşılabilir.
 • Ethernet, networkler için bir standart haline gelmektedir; Loma OPC sistemi çift yönlü, kullanıcı yapılandırmalı ve otomasyona uygundur.
 • Ürünler, operatör gerektirmeden uzaktan yönlendirilebilir ve çalışılan ürüne geçilebilir.

LomaEnet

 • PC tabanlı yazılım paketi LomaEnet ethernet iletşimi ile Loma metal detektörleri, X-ray ve kontrol terazilerinden gelen basit raporlamaları derlemek için kullanılır.
 • Raporlar PC üzerinde depolanır, arşivlenir ve gerektiğinde yazılı çıktıları alınabilir. Ekranlar anlık ve eski üretim verilerine ulaşım imkanı verir. Son alınan veri ekranda gösterilirken daha önceki verilere butonlar aracılığıyla ulaşılabilir.
 • Arama hizmeti rapor kayıtlarını tiplerine göre ayırarak (örn. PVS, Parti, Makine kimliğine göre ve tarih-zaman aralığında vb.) tarama imkanı sunar.
 • Loma üniteler ekonomik çözümlerle merkez bilgisayara bağlanabilir. Sistem otomatik arşiv fonksiyonu içerir ve istenirse günlük, haftalık ve aylık arşivleme ayarları yapılabilir.